Ние от AutoForums.BG  се посвещаваме на автомобилните ентусиасти

Нашата мисия

Ние в User Media вярваме, че онлайн общностите, които съществуват в различните форуми, блогове, портали, социални мрежи и сайтове, са най-полезният, най-богатият и най-динамичен масив от информация, който съществува в Интернет.

Затова посвещаваме времето и усилията си да развиваме и да инвестираме в тези общности, за да се увеличава ползата от тях за всеки отделен потребител.

От друга страна амбицията ни е да предоставим възможност на маркетолозите да предложат на тази нишова аудитория продуктите, от които тя наистина се интересува и има нужда.

За да изпълним цлеите си разработихме уникална услуга за нишова реклама на българския инернет рекламен пазар!

Интернет е единственият ATL канал, през който може да се осъществи обратна връзка с потребителя.

Мартин Попов
Interactive Share
виж Interactive Share