Авто изложение

AutoForums.BG е мрежа, която обединява най-големите автофоруми в българското интернет пространство. Заедно с нашите партньори изградихме една от най-големите мрежи за нишово таргетирана интернет реклама!

Всеки от порталите съдържа уникална информация и се посещава от хиляди потербители еждневно. Показателен факт за успешното развитие на сайтовете в мрежата е, че регистрираните потребители в тях се увеличават всеки месец средно с около 10 000 души.

Ако сте РЕКЛАМОДАТЕЛ, можете да таргетирате и насочите рекламното си послание към активна аудитория, която е с ясно изразени характеристики.

Ако сте ПОТРЕБИТЕЛ, можете да изберете форум според вашите интереси и да създадете социални контакти с други хора с интереси като вашите. Можете също така да намерите много полезна информация в милионите дискутирани теми онлайн.