Данни за аудиторията на AutoForums.BG според Gemius

Изберете период:

Publisher Уникални потребители месечно Генерирани импресии месечно
AutoForums.BG 417 160 26 574 440
Пол
Мъже 63
Жени 37
Възраст
до 24 години 31
между 25 и 34 години 30
между 35 и 44 години 22
между 45 и 54 години 12
над 55 години 4
Образование
начално или основно 13
средно 60
бакалавър или полувисше 4
магистър или доктор 23
Доход
до 500 лева 26
между 500 и 599 лева 9
между 600 и 799 лева 11
между 800 и 999 лева 9
между 1000 и 1499 лева 7
над 1500 лева 4
отказвам да отговоря 24
Населено място
София 29
Варна 8
Пловдив 8
Бургас 4
други градове с над 100 000 жители 12
населени места с до 100 000 жители 40
Пазаруват онлайн
да, много пъти 10
няколко пъти 15
рядко - веднъж или два пъти 15
никога, все още не 60
Притежават (процентил)
Автомобил 53
Кредитна карта 32
Недвижима собственост 36
Застраховка 25